EURO
EURO

 

 

Privacy verklaring Klever Mobility NL B.V.

Deze privacy verklaring is van toepassing op website(s) van Klever Mobility NL B.V. en geeft u de meest relevante informatie.
Klever Mobility NL B.V. (hierna: Klever Mobility) gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klever Mobility verwerkt persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies voor haar websites. In deze privacy verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens door ons verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. In onze cookieverklaring leest u meer over ons gebruik van cookies.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Klever Mobility NL B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Worden uw persoonsgegevens bij Klever Mobility NL B.V. beveiligd?
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw gegevens worden beveiligd door minimalisatie van toegangsrechten, versleuteling, toezicht op gebruik, en toepassing van aanvullende maatregelen voor zover de huidige stand van de techniek dit mogelijk maakt.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en met welke doeleinden?
Wij maken gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, email adres, postcode) om aan uw informatie verzoeken te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld: het toesturen van een brochure of het aangeven van de dichtstbijzijnde Klever dealer.
Daarnaast slaan wij gegevens op omtrent het gebruik van onze website(s) door bezoekers. Dat doen wij met de volgende doeleinden: marketing en marktonderzoek, verbetering van onze website, web content management en eventuele informatieverzoeken en klachtenprocedures.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden?
In opdracht van de Klever Mobility kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Bij voorbeeld het mogelijk maken van een proefrit op een van onze modellen bij door een van onze dealers. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, noch verkocht.
Klever Mobility verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties alleen wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy beleid van derden via doorlinken
Op de website(s) van Klever Mobility zijn links opgenomen naar externe websites die niet tot de Klever Mobility behoren. Na het volgen van deze links, draagt Klever Mobility geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar infonl@klever-mobility.com ovv privacy vraag.
We helpen u graag!