EURO
EURO

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klever Mobility NL B.V. levert de informatie op de website www.klever-mobilty.com op basis van deze gebruiksvoorwaarden:

1. Prestaties en beschrijvingen
De inhoud op deze website is alleen voor informatieve doeleinden en is niet juridisch bindend. Sommige van de op deze pagina’s vermelde elektrische fietsen zijn tegen meerprijs uitgerust met speciale uitrustingen. De informatie over de leveringsomvang, het uiterlijk, de prijs, het vermogen, de afmetingen en het gewicht van de Pedelecs is niet bindend. In dit opzicht zijn wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden. Alle informatie over uitrusting, prijzen en technische gegevens is gebaseerd op de kenmerken van de Nederlandse markt.
Bindende uitspraken kunnen alleen worden gedaan naar aanleiding van specifieke vragen

2. Dealer / partner diensten en levering
Sommige diensten en de verkoop van elektrische fietsen worden verzorgd door onze geautoriseerde dealers/partners. Houd er rekening mee dat op deze diensten de algemene voorwaarden van onze geautoriseerde dealers/partners van toepassing zijn. Deze aanbieders zijn geen plaatsvervangende agenten van Klever Mobility Nederland B.V..

3. Prijzen
De vermelde prijzen zijn de door de ons als fabrikant aanbevolen verkoopprijzen plus overdrachts- en registratiekosten of installatie- en materiaalkosten.

4. Commerciële rechten
Tenzij anders aangegeven, vallen alle teksten, afbeeldingen en andere werken die op deze website worden gepubliceerd onder het copyright van Klever Mobility NL B.V.. Elke verveelvoudiging, distributie, opslag, verzending, uitzending en reproductie of doorzending van de inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Klever Mobility Europe GmbH. Auteurs-, naam- en merkrechten evenals andere eigendomsrechten van derden moeten in acht worden genomen.

5. Toestemming voor het plaatsen van cookies
Klever Mobility NL B.V. plaatst cookies wanneer u deze website bezoekt. U kunt het gebruik en de omvang van cookies zelf bepalen via uw computerinstellingen (meestal in de internetbrowser, bijv. Internet Explorer of Google Chrome). Klever Mobility NL B.V. gaat ervan uit dat u akkoord gaat met het plaatsen van cookies als uw browser dit toestaat. Raadpleeg onze verklaring inzake gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming.

6. Aansprakelijkheid
Klever Mobility NL B.V. is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet en voor garanties die uitdrukkelijk worden verleend door Klever Mobility NL B.V..
Klever Mobility NL B.V. stelt de inhoud van deze website met grote zorg samen. De informatie dient echter alleen als niet-bindende algemene informatie en vervangt geen gedetailleerd individueel advies voor een aankoopbeslissing. De technische kenmerken en uitrusting van de beschreven elektrische fietsen zijn slechts voorbeelden. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen. Bindende informatie over de technische kenmerken, uitrusting of eigenschappen van onze voertuigen kunt u alleen verkrijgen bij uw geautoriseerde dealer/partner.
Klever Mobility NL B.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op alle pagina’s van www.klever-mobility.com.

7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Klever Mobility NL B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of een deel ervan uit te breiden, in te korten of functionaliteiten te wijzigen. De snelle ontwikkeling van internet maakt het voor ons noodzakelijk om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Let in dit verband op de juiste en laatste versie van deze algemene voorwaarden.

8. Rechtskeuze
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.